Biuro projektowe

Architekt krajobrazu

Architektów możemy podzielić na wiele różnych specjalizacji: projektantów budynków, architektów krajobrazu oraz architektów wnętrz. Każda z tych dziedzin ma pewne swoje charakterystyczne cechy. W przypadku architekta krajobrazu przedmiotem jego zainteresowania są obiekty architektury krajobrazu, czyli innymi słowy, przyroda: rośliny, zbiorniki wodne oraz elementy architektoniczne. Architekt krajobrazu to zawód łączący w sobie bardzo wiele dziedzin i wymagający od osoby go wykonującej doskonałej znajomości między innymi nauk przyrodniczych, artystycznych, inżynierskich oraz socjologicznych. Jednym z głównych zadań architekta krajobrazu jest ochrona zasobów naturalnych. Poza tym jest on odpowiedzialny w swojej pracy również za wskazywanie sposobów unikania lub też minimalizowania szkód wynikających z ingerencji człowieka, opracowywanie projektów zieleni miejskiej, rewaloryzacja krajobrazu zurbanizowanego, opracowywanie studiów i projektów zagospodarowania terenów rolniczych, kształtowanie przestrzeni wokół budynków administracyjnych czy też kształtowanie krajobrazu w otoczeniu szlaków komunikacyjnych. Do przedstawicieli tej specjalizacji możemy zatem zaliczyć zarówno urbanistę, jak też i ruralistę.