Biuro projektowe

Jak zostać architektem?

Architekt to osoba, która ukończyła odpowiednie studia – dokładniej to architekturę i urbanistykę. W Polsce tytuł architekta zawsze idzie w parze z tytułem inżyniera – mamy zatem inżynierów architektów oraz magistrów inżynierów architektów. Nie jest to prosta praca. Nie wystarczy mieć jedynie plastycznych uzdolnień, czy wyobraźni przestrzennej, jakkolwiek są to w tej pracy elementy niezbędne. Należy również mieć predyspozycje do nauk technicznych. Egzamin na studia o tym kierunku jest praktyczno-teoretyczny. Sprawdza głównie umiejętności praktyczne kandydata. Część teoretyczna zaś to konkurs, zwykle z matematyki – ale czasem jest też sprawdzana znajomość języka obcego. Zanim podejdziemy do egzaminu, warto w ramach przygotowań wybrać się na odpowiedni kurs rysunku. Kolejnym krokiem, już po uzyskaniu dyplomu, są obowiązkowe 3-letnie praktyki. W ich trakcie 1 rok musimy spędzić, pracując na budowie, a kolejne 2 lata – w pracowni. Potwierdzamy to oczywiście w dzienniku praktyk. Dopiero wtedy możemy podejść do egzaminu, przeprowadzanego przez okręgową izbę. Ten egzamin jest głównie teoretyczny. Po jego zdaniu z wynikiem pozytywnym uzyskujemy uprawnienia do wykonywania zawodu architekta.