Biuro projektowe

Jakie warunki musi spełniać kandydat na architekta?

Architektura to wymagająca dziedzina. Każdy, kto chce zostać architektem, musi podejść do co najmniej dwóch egzaminów. Pierwszy to egzamin na studia. Składa się on z części praktycznej i teoretycznej. Część praktyczna sprawdza nasze praktyczne uzdolnienia, czyli między innymi to, czy potrafimy wykonywać rysunek odręczny oraz czy posiadamy wyobraźnię przestrzenną. Część teoretyczna to konkurs, najczęściej z matematyki – czasami też jednak z języka obcego. Jeśli zdamy ten egzamin, czekają nas niełatwe lata studiów, które mają nas przygotować do przyszłej samodzielnej pracy projektowej. Ukończenie studiów to jednak nie wszystko. Kolejnym krokiem do kariery architekta są obowiązkowe 3-letnie praktyki. Pierwszy rok tych praktyk musimy przepracować na budowie. Kolejne dwa lata to czas, jaki spędzimy w pracowni. Oczywiście, jesteśmy również zobowiązani do prowadzenia specjalnego dziennika praktyk, który potwierdza ich odbycie. Po odbyciu praktyk zyskujemy prawo, aby podejść do kolejnego egzaminu. Sprawdza on między innymi naszą znajomość Prawa Budowlanego, Warunków Technicznych oraz obowiązujących norm. Jeśli zdamy ten egzamin, dopiero wtedy otrzymujemy uprawnienia budowlane, które pozwalają nam na wykonywanie zawodu.