Biuro projektowe

Projekt budowlany

Projekt to zestaw rysunków technicznej i całej dokumentacji, które pokazują sposób wykonania budynku. Jest to tak naprawdę złożony, wieloetapowy proces, wymagający nie tylko pracy czysto rysunkowo-projektowej, ale także zdobycia rozmaitych zezwoleń na budowę. Pierwszym etapem jest projekt koncepcyjny, czyli zestaw rysunków o niewielkiej skali i małej ilości szczegółów, który służy jedynie do wstępnego zaprezentowania i uzyskania akceptacji. Następnie powstaje projekt budowlany, czyli rozszerzony projekt wstępny, który będzie przedstawiony instytucjom i urzędom w celu uzyskania zezwoleń. Kolejny jest projekt przetargowy, który zawiera wszelkie informacje niezbędne do wyłonienia w drodze przetargu wykonawcy robót budowlanych. Ostatnim etapem jest projekt wykonawczy, czyli ten, który powstaje już po uzyskaniu zezwoleń i służy firmie budowlanej w trakcie wykonywania prac oraz jako podstawa do ich zakończenia. Jest to najbardziej szczegółowy projekt, zawierający wszelkie rzuty, przekroje i elewacje w dużych skalach, czasami nawet 1:1 oraz także pełne projekty konstrukcji i instalacji. Wszystkie te etapy są oczywiście również bardzo pracochłonne oraz wymagają odpowiedniej technicznej wiedzy.